Win 10 không tắt hoàn toàn

Vâng, tình trạng shutdown (tắt máy) không hoàn toàn bản thân thấy không hề ít tín đồ bị. Và cũng có không ít chúng ta có gửi email nhờ bản thân giải đáp biện pháp khắc chế, thay thế sửa chữa lỗi giận dữ này rồi.

Chính chính vì như vậy lúc này mình ra quyết định ngâm cứu vớt với tổng hòa hợp lại các cách kết quả để hoàn toàn có thể ” chữa trị căn dịch này ” một biện pháp chấm dứt điểm độc nhất