Tính cạnh tam giác vuông cân

Diện tích tam giác vuông là trường hợp đặc biệt trong những công thức tính diện tích tam giác. Nó đặc biệt ở chỗ có những công thức nhanh để tính hay công thức của nó có chút đặc biệt

Điều đặc biệt mà truemen.vn nói đến là gì ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới bài viết dưới đây nhé !

Tham khảo bài viết khác: 

Định nghĩa tam giác vuông cân là gì ?

 – Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân hay nói cách khác tam giác vuông là tam giác có 2 cạnh vuông góc và bằng nhau.

 – Tam giác ABC vuông cân tại A có:

Cạnh AB, AC là cạnh góc vuông ( AB = AC )Cạnh BC là cạnh huyền

Công thức tính diện tích tam giác vuông cân

– Phát biểu bằng lời: Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông

– Công thức tính:

*

– Trong đó:

S: Diện tích tam giáca: Độ dài của hai cạnh góc vuông

– Ví dụ minh họa : Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = AC = 4cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Hướng Dẫn Giải:

Do cạnh AB = AC = a = 6cm

Xét tam giác ABC vuông cân tại A, ta có:

S = (a ^ 2): 2 = 16: 2 = 8 cm2

Tính diện tích tam giác vuông khi biết cạnh huyền

+) Cách 1: Sử dụng cách tính nhanh

– Trong tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng cạnh góc vuông nhân với căn a.

+) Cách 2: Sử dụng định lý Pitago trong tam giác vuông

– Theo định lý pitago, công thức tính cạnh huyền tam giác vuông cân bằng căn bậc hai của bình phương hai cạnh còn lại

*

 – Trong đó:

c là cạnh huyền của tam giác vuông câna, b lần lượt là 2 cạnh còn lại

– Bài tập minh họa: Tính diện tích tam giác vuông cân biết cạnh huyền 4cm

Hướng dẫn cách giải:

+) Cách 1:

*

+) Cách 2:

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi đem đến cho bạn sẽ là những kiến thức hữu ích giúp các bạn giải quyết những bài toán trên trường nhé !