Thời Hạn Hoàn Thuế Tncn

Khoảng cuối Quý I cho đến đầu quý II của một năm là thời gian cao điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. Trong một vài trường hợp, phần thuế nộp cao hơn mức thuế cần nộp trong năm thì người lao động có cơ hội được hoàn lại một phần thuế đã đóng. Để hiểu hơn về thời gian và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online, hãy theo dõi bài viết dưới đây của MISA truemen.vn nhé.


*
*
*
*
Công thức tính thuế TNCN được hoàn.

Cá nhân nộp thừa thuế khi kết quả là một số dương và ngược lại.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hướng dẫn về Khi nào thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!