Tắt Thông Báo Youtube Trên Gmail

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Bạn đang xem: Tắt thông báo youtube trên gmail

Bật email từ YouTube

Bạn có thể chọn nhận email về hoạt động trên YouTube, cập nhật và thông báo chung hay các mẹo cá nhân hóa cho kênh YouTube của bạn trong cài đặt thông báo tài khoản.

Đăng nhập vào YouTube. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Cài đặt . Ở menu bên trái, nhấp vào Thông báo. Chọn Gửi email cho tôi về hoạt động trên YouTube của tôi.  Bên dưới "Tôi muốn nhận thông tin cập nhật từ YouTube qua email", chọn các hộp để nhận thông tin: Cập nhật, thông báo chung và video: Ví dụ bao gồm sản phẩm mới, tính năng mới và bản tin. Kênh YouTube của tôi: cập nhật, thông báo và mẹo cá nhân hóa: Ví dụ bao gồm tính năng mới dành cho người sáng tạo để phát triển kênh, lời mời tham gia sự kiện và cơ hội đối tác. Đăng ký YouTube trả phí của tôi (ví dụ: YouTube Premium): Ví dụ bao gồm tính năng mới, sự kiện và bản tin. Cập nhật, thông báo và đề xuất về YouTube Âm nhạc: Ví dụ như tính năng mới và bản tin. Cập nhật, thông báo và đề xuất về YouTube Trò chơi: Ví dụ như tính năng mới và bản tin. Cập nhật, thông báo và đề xuất về YouTube Kids: Ví dụ như tính năng mới và bản tin Cập nhật, thông báo và đề xuất về YouTube TV: Ví dụ như tính năng mới và bản tin. Video được đề xuất: Thông báo về video mà bạn có thể thích dựa trên nội dung bạn xem.

Tắt email từ YouTube

Để tắt thông báo email, chỉ cần nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Bạn cũng có thể chọn hủy đăng ký nhận một số loại email nhất định hoặc tất cả email từ YouTube.


Xem thêm: Thực Đơn Cho Bé 3 Tuổi Bị Táo Bón, Thực Đơn Hoàn Hảo Cho Bé Bị Táo Bón

Để hủy đăng ký nhận một số loại email nhất định từ YouTube, hãy chuyển đến cài đặt thông báo tài khoản của bạn:

Đăng nhập vào YouTube. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Cài đặt . Ở menu bên trái, nhấp vào Thông báo. Bên dưới "Tôi muốn nhận thông tin cập nhật từ YouTube qua email", hãy bỏ chọn các hộp cho loại thông tin cập nhật qua email mà bạn không muốn nhận nữa. 

Để hủy đăng ký nhận tất cả email từ YouTube, hãy chuyển đến cài đặt thông báo tài khoản của bạn:

Đăng nhập vào YouTube. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Cài đặt . Ở menu bên trái, nhấp vào Thông báo. Chọn Chỉ gửi cho tôi email thông báo dịch vụ cần thiết.