Tải về với giải nén:Giải nén tập tinPXTsoftTransformCoordinate.zipvừa mua về nghỉ ngơi trên, được thỏng mụcPXTsoftTransformCoordinatecất các thỏng mục bé cùng tập tin của phần mềm.Chạy phần mềm: Cliông xã chuột vào tập tin PXTsoftTransformCoordinate.exe vào thỏng mục PXTsoftTransformCoordinate

Bạn đang xem: Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ vn2000 sang wgs84

*

Lưu ý: Phần mượt đề nghị Microsoft .NET Framework 4.5.2 để chạy, nếu máy tính của Bạn thông báo thiếu thốn thì cài trường đoản cú links sau về nhằm download đặt: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

Knhì thác phần mềm:

Msinh hoạt tập tin Excel: Chọn Open:


*

*

Chuyển thay đổi hệ tọa độ: a. Chuyển hệ tọa độ VN2000 Thành Phố Hà Nội WGS84 (VN2000 NB):+ Cấu trúc dữ liệu nguồn vào của sheet gồm: * Cột A đựng tọa độ X * Cột B cất tọa độ Y


*

Xem thêm: Cách Chuyển Hỗn Số Thành Số Thập Phân Số Sau Thành Phân Số Thập Phân

+ Chọn sheet yêu cầu chuyển đổi hệ tọa độ+ Chọn Transform Coordinates —> VN2000 TP Hà Nội WGS84 (VN2000 NB):


*

– Kết trái sau thời điểm triển khai chuyển đổi:

*

b. Chuyển hệ tọa độ VN2000 WGS84:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A chứa tọa độ X (hoặc Latitude) * Cột B chứa tọa độ Y (hoặc Longitude) * Cột C đựng cao độ


c. Chuyển hệ tọa độ UTM —> Lat Long:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A đựng North or South Latitude (có 2 quý hiếm N hoặc S) * Cột B đựng Longitude Zone (Múi) * Cột C đựng tọa độ Northing * Cột D cất tọa độ Easting


d. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> UTM:+ Cấu trúc tài liệu nguồn vào của sheet gồm: * Cột A chứa tọa độ Latitude (dạng DD.dddd) * Cột B cất tọa độ Longitude (dạng DD.dddd)


e. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> ddmmss —> Lat Long:+ Cấu trúc tài liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A, B, C cất độ, phút ít, giây khớp ứng N * Cột D, E, F đựng độ, phút, giấy tương ứng W


+ Chọn sheet buộc phải biến hóa hệ tọa độ+ Chọn Transsize Coordinates —> ddmmss —> Lat Long:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *