PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ VN2000 SANG WGS84

Tải về và giải nén:Giải nén tập tinPXTsoftTransformCoordinate.zipvừa tải về ở trên, được thư mụcPXTsoftTransformCoordinatechứa các thư mục con và tập tin của phần mềm.Chạy phần mềm: Click chuột vào tập tin PXTsoftTransformCoordinate.exe trong thư mục PXTsoftTransformCoordinate

Bạn đang xem: Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ vn2000 sang wgs84

*

Lưu ý: Phần mềm cần Microsoft .NET Framework 4.5.2 để chạy, nếu máy tính của Bạn thông báo thiếu thì tải từ link sau về để cài đặt: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

Khai thác phần mềm:

Mở tập tin Excel: Chọn Open:


*

*

Chuyển đổi hệ tọa độ: a. Chuyển hệ tọa độ VN2000 HN WGS84 (VN2000 NB):+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A chứa tọa độ X * Cột B chứa tọa độ Y


*

Xem thêm: Cách Chuyển Hỗn Số Thành Số Thập Phân Số Sau Thành Phân Số Thập Phân

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ+ Chọn Transform Coordinates —> VN2000 HN WGS84 (VN2000 NB):


*

– Kết quả sau khi thực hiện chuyển đổi:

*

b. Chuyển hệ tọa độ VN2000 WGS84:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A chứa tọa độ X (hoặc Latitude) * Cột B chứa tọa độ Y (hoặc Longitude) * Cột C chứa cao độ


c. Chuyển hệ tọa độ UTM —> Lat Long:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A chứa North or South Latitude (có 2 giá trị N hoặc S) * Cột B chứa Longitude Zone (Múi) * Cột C chứa tọa độ Northing * Cột D chứa tọa độ Easting


d. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> UTM:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A chứa tọa độ Latitude (dạng DD.dddd) * Cột B chứa tọa độ Longitude (dạng DD.dddd)


e. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> ddmmss —> Lat Long:+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm: * Cột A, B, C chứa độ, phút, giây tương ứng N * Cột D, E, F chứa độ, phút, giấy tương ứng W


+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ+ Chọn Transform Coordinates —> ddmmss —> Lat Long: