On-the-fly là gì

If you vì something on the fly, you do it quickly, often while you are doing something else, without preparing và without thinking too much about how it should be done:


You watching: On-the-fly là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự truemen.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


*

A kind-hearted person is one who likes other people a lot & always wants to lớn help them.

Về câu hỏi này
*

*

*See more: Biểu Hiện Của “Ngáo Đá” Và Cách Nhận Biết Người Hút Cỏ Mỹ Đáng Sợ Như Thế Nào?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn truemen.vn English truemen.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Nên Mua Ram Laptop Hãng Nào, Cách Chọn Ram Cho Laptop, Nên Mua Hãng Nào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語