Kích cỡ chữ:
*
*

(Nghi trang bị 1)(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linc thường thì, quý Phật tử rất có thể thực hành thực tế theo nghi nầy là đủ. Nhưng phía trên chỉ cần lễ cúng linch, sau thời điểm đang có tác dụng lễ Cầu rất cho Hương linc trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia công ty tựu vị. (Tức là mái ấm gia đình tất cả Hương linch cúng vào lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linc.).

Bạn đang xem: Nghi thức cúng hương linh rất ý

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tứclà đốt hương dâng Hương linc, mỗi vị cúng linh tất cả một cây hương hoặcchỉ bao gồm vị Đại diện mái ấm gia đình nắm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương thơm. (Cắm hương thơm lên chén nhang của Hương linh) Chủ lễ cùng Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linch tư lạy. Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

Chủ lễ sám : Có sinh gồm tử có luân hồi, Không sinh ko tử không tới lui, Sanh tử, cho tới lui là mộng huyễn, Mau xa trần thế, mang đến sen đài. Ngưỡng trông đức Phật Di Đà trường đoản cú bi phóng quang đãng tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn mang đến Hương linh : Nam tế bào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay rước crộng ngôn mà triệu thỉnh, Hương linh chẳng rõ để hiểu, nghe, Nhờ sức Tam bảo đang độ trì, Ngày nầy, giờ nầy xin tham dự các buổi lễ hội. Hương linc nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện cho mang lại. Đồng hòa : Hương vân thỉnh, mùi hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm nay, ngày . . . mon . . . năm . . Nguim quán xã . . . buôn bản . .. thị trấn . . . tỉnh . . Gia quyến hiện tại làm việc tại . . . . Tất cả đều thiếtlễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, liền kề năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) nhằm báo đáp thâm nám ân sanh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến gồm gồm : . . . . (Con trai, bé dâu, đàn bà, con rễ, cháu đích tôn, cháu nội, con cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành thắp hương và phđộ ẩm đồ vật cúng dường ; ngữa trông ơn Phật từ bi gia hộ. Thành trung tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bỏ bi pđợi quang tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương thơm linch : . . . (Cha, chị em, chú, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (ví như có) Sanh ngày . . . mon . . . năm . . Hưởng tchúng ta : . . . . (mấy) tuổi,Tạ rứa ngày . . mon . . năm . . . Thỉnh lần trước tiên, nguyện hươnglinh lên ngồi linh đài nhằm nghe ghê kệ cùng con con cháu thực lòng cúng nhịn nhường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linc nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến mang lại.

Chủ lễ: Thành trung ương phụng thỉnh đức đại từ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, tự bi phóng quang quẻ tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương thơm linch : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . mon . .năm Hưởng tbọn họ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ nắm ngày . . tháng. . năm . . Thỉnh lần sản phẩm công nghệ nhì, nguyện mùi hương linc lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và thọ nhận phđộ ẩm đồ vị con cháu cúng nhịn nhường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, mùi hương linc nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang lại cho.

Chủ lễ: Thành chổ chính giữa phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương vẫn đã hóa độ trên cảnh giới U minh, tự bi pngóng quang quẻ tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương thơm linh : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . tháng . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ gắng ngày : . . mon . . năm . Thỉnh lần đồ vật ba, nguyện hương thơm linch lên ngồi linh đài nhằm nghe gớm kệ, được nhỏ cháu cúng nhịn nhường, mau chóng dứt trừ nghiệp chướng với sanh về cảnh giới tịnh thổ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh hương thơm linh về, Tbọn họ nhấn cúng dường, ghê kệ nghe, Thấu rõ kệ gớm, mong giải thoát, Oai lực Tam bảo đang bệnh tri. Nam tế bào chứng tỏ sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: Dâng tkiểm tra Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có) : Âm, dương không nhì lý, Sanh, tử gồm hai tuyến phố, Nay gồm Điệp văn phát âm, Trước hương thơm linh cúng dường.

Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: Nay tuim phát âm điệp : . . . (Tiến điệp hay Thỉnh điệp)tiến cúng mùi hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Ngulặng quán thôn . . ., xã: . . ., thị trấn . . ., tỉnh giấc . . , thị trấn . . ., nước toàn quốc. Hiện sẽ ngụ cư tại nước Hoa Kỳ, (cũng có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), đái bang . . ., thị trấn . . . gia cư lập đàn phụng Phật, thắp nhang, tụng kinh cầu anh hùng siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, gần kề năm, xả tang, . . .; search chữ đúng ý để mang vào mấy chnóng chnóng trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, con trai, bé dâu, phụ nữ, nhỏ rễ, con cháu nội, cháunước ngoài, . .. . . . . . theo trang bị từ bỏ nhỏng phía trên nhằm liệt kê vào mang đến đúng)và cùng toàn bộ hiếu quyến con con cháu, trai gái, nội ngoại, bự nhỏ dại vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: mùi hương trái cây phđộ ẩm, cổ bàn, trầm trà soát tkhô hanh đạm, kính cẩn cúng dường: Phụng bởi vì truy tìm tiến : . . . . . . (Tên các bậc to hơn hương thơm linc đang rất được cúng, điền vào đây, nhiều hay không nhiều tùy theo) Phụng vì chưng chánh cúng : . . . . . (Tên mùi hương linc được cúng xác định, điền vào đây. Chỉ bao gồm một vị chấp nhận cơ mà thôi). Phụng vì chưng pân hận tiến : . . . . . . (Têncác hương linc được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng thuộc lứa cùng với hương thơm linc cúng xác định, hoặc vế nhỏ dại rộng, điền vào đây, các haykhông nhiều tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gởi thác về, già tuyệt tphải chăng không người nào ra khỏi số mạng. Ttránh cao khu đất dày, lên hoặc xuống nặng nề rõ biết được hướng phương. Muốn cầu về trực tiếp tây phương thơm, Phải nương thuyền tự tế độ. Hôm ni đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập lũ pháp sự.

Phúng tụng: Kinch văn uống Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng sanh tĩnh thổ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ mặt đường sanh tử, ra khỏi bố mặt đường dữ; bởi công đức nghe kệ kính Pháp bảo hội chứng được nát bàn, thừa lên chín phẩm.

Cầu xin hương thơm linch hoan tin vui tchúng ta nhấn. Nay toàn bộ hiếu quyến cúi xin chấm dứt tuyên điệp. Âm, dương đứt quãng song pmùi hương, Nương dựa vào sứ trả đi đường U minh. Tiếp thừa nhận lí giải mùi hương linch, Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dưng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa xuất xắc Đại Đức vào đây).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Icloud Quên Mật Khẩu Ios Cực Dễ Làm

Chủ lễ: Cúng trà soát. Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam mô Đa Bảo Nhỏng Lai, Nam mô Bảo Thắng Nlỗi Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Nhỏng Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam tế bào Ly Bố Úy Nhỏng Lai, Nam tế bào Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam tế bào tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 tốt 7 lần) Nam mxe hơi rô bà da, đát tha nga đa domain authority, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra sơn rô chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : Con nay, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo từ bỏ bi bệnh giám đến, Xin nguyện mùi hương linch được ấm no, Tây pmùi hương rất lạc phía theo về. Nam mô phổ cúng nhịn nhường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: Cúng tsoát. Đồng hòa: Lạy nhì lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Tại pmùi hương tây thế giới mạnh khỏe, Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức trường đoản cú bi tiếp độ : Nam tế bào Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam tế bào A Di Đà Phật. (30 lần) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng : Ba đời mười pmùi hương Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phẩm độ bọn chúng sinh, Oai đức ko khốn cùng, Con ni vì hương linc, Sám hối hận bố nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện nay, Chí trọng tâm nguyện hồi hướng, Nguyện thuộc người niệm Phật, Vãng sanh nước Cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát trung tâm đại ý trung nhân đề, Đoạn vô biên pnhân hậu óc, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư ko hoàn toàn có thể tận, Nguyện của bé ko cùng, loại lãng mạn, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm ghê Bát nhã cha la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang) Quán Tự Tại Bồ Tát, lúc thực hành Bát nhã cha la mật đa chuyên sâu, thì soi thấy năm uẩn đầy đủ không, quá số đông khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác ko, không chẳng không giống nhan sắc ; sắc có nghĩa là không, ko có nghĩa là sắc; tchúng ta tưởng hành thức cũng phần nhiều điều này. XáLợi Tử ! Không ấy của những pháp, không sinh ko khử, ko bẩn khôngsạch, không thêm không giảm ; đề xuất trong ko, ko nhan sắc thọ tưởng hành thức ; ko nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; ko nhan sắc tkhô giòn hương vịxúc pháp; ko nhãn giới cho đến ý thức giới ; ko vô minch cùng sự diệt tận của vô minch, cho đến không lão tử với sự khử tận của lão tử,không khổ tập diệt đạo ; ko trí ko được vày ko được gì cả. Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật cần trung tâm ko vướng mắc, không vướng mắc bắt buộc không sốt ruột, hết sức thoát mộng tưởng điên hòn đảo, cứu giúp cánh niếtbàn. Chỏng Phật cả bố thời gian y theo Bát nhã ba la mật yêu cầu được Vô thượng Bồ đề. Do đó nên tìm hiểu Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần hiệu : bài chụ vô cùng sáng chói, bài bác chụ buổi tối thượng, bài xích chú xuất xắc bậc nhưng đồng bậc, trừ được không còn thảy khổ não, chắc chắn thiệt, ko hư ngụy. Nêntôi nói chú Bát nhã ba la mật. Ngài ngay tắp lự nói crúc ấy: “Yết đế yết đế,tía la yết đế, bố la tăng yết đế, người tình đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sinh tịnh thổ thần chú (Đến đây đốt Điệp văn cúng mùi hương linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, vớ đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thật tâm lạy tạ hương linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương tây, Chín phđộ ẩm hoa sen là bố mẹ, Hoa nsinh sống thấy Phật hội chứng vô sinh, Bồ tát bất thoái là đồng minh.

Chủ lễ sám: Bỏ chơn trọng tâm, theo trằn chình ảnh là nguim nhân đau đớn, Trnghỉ ngơi về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai, Vì hương thơm linch nghiệp chướng vẫn còn dầy, Bây giờ đồng hồ trsinh sống về quy y Tam Bảo được hoa knhị thấy Phật. Đại bọn chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương thơm linh cực kỳ sanh Lạc quốc. Đại chúng đồng hòa: Nam tế bào A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi lắp thêm 2) GỒM CÓ : • Hương linc lễ Phật (gia chủ lạy thế) • Thỉnh hương thơm linc • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng và hiểu Điệp (nếu có) • Cúng Cơm cùng Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • Tiễn chuyển hương linch • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng các hương linh, nhỏng hương linch Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng trong nhà giỏi nghỉ ngơi chùa cũng khá được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên họ người bị tiêu diệt, cắm mùi hương xong, chủ lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT Tây Phương tiếp độ hương hồn. (1 tiếng chuông, bọn chúng đồng niệm) Nam Mô A Di Đà Phật. (1 giờ chuông, nhà lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật chi phí, đhình ảnh lễ tam (1 giờ đồng hồ chuông, bọn chúng hòa:) bái. (3 tiếng chuông, hóng tang nhà lạy nạm cho hương linh xong xuôi, hữu ban tiếp: ) Hồ quỳ. (cầm cố 3 cây hương thơm, công ty lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Crộng ngôn thần lực dẫn hương thơm linch Từ chốn U Minch về Dương Thế An tọa linh con đường nhằm nghe ghê Tang môn hiếu tử linch đình cúng dâng... Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp Với lời nguyền thiết tha độ sanh Khắp muôn địa điểm cầu nguyện chí thành Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Tầm Thinch Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay gắng nhành liễu, pngóng hào quang tiếp dẫn hương linh, (thương hiệu họ: ..., Pháp danh: ..., sinch ngày: ..., chết ngày: ..., tại: ...) lúc này là Lễ ... (Tchúng ta Tang, Tứ đọng Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường...), hương thơm ngát, cung thỉnh hương linch (lần I), quay lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. . Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về Dương Thế Phách nghỉ ngơi nơi nao? Mau mau thức giấc ngộ Vượt thoát è lao. Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾPhường DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình Biển đau lênh bóng lệ bản thân than khóc Muốn mau thoát khỏi trần thế Hãy yêu cầu niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Cung vi: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linch (thương hiệu họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại:...), hôm nay là Lễ..., mùi thơm ngát, cung thỉnh hương thơm linc, (lần II), quay trở lại mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinch. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang Tâm từ bỏ trên thư nhàn Tới lui ko vướng mắc Vượt bay chình ảnh thế gian. Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP. DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất trung ương phụng thỉnh: U Minch, chấm dứt không còn ngục tù hình Dương gian, độ thoát chúng sinh không thể. Bồ Đề nguyện bự vuông tròn Chứng đề xuất Phật trái không hề tử, sanh. Cung vi: Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay cụ tích trượng, pngóng hào quang đãng tiếp độ hương thơm linc (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinc ngày: …, chết ngày: …, tại: …), từ bây giờ là Lễ…, mùi thơm ngát, cung thỉnh hương linch (lần III), quay trở về mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinch. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương nhờ oai thần clỗi Phật Nay về trên đây thính Pháp vnạp năng lượng Kinc Hồn thiêng thú hưởng trọn linch đình Nén hương, chén con nước, ân (thâm) tình cúng dưng. Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) Đại chúng đồng tụng: Ba lần cung thỉnh Hương linh sẽ về Hồn thiêng an tọa linch sàn Tang môn hiếu tử thiết bầy kính dâng. Tả Ban: Tang công ty lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Hữu ban tiếp: Hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu như có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý Sanh tử phân tách đôi đường Điệp tang họp thời dọc Cầu chư Phật chứng tỏ. (1 giờ chuông) (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang nhà gắp thức ăn, mỗi sản phẩm một chút ít, để vào bát cơm sống lưng, gác ngang đôi đũa, chắp tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam Mô Đa Bảo Nlỗi Lai Nam Mô Bảo Thắng Nhỏng Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Úy Nhỏng Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Nhỏng Lai. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Hôm nay, dưng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị trở thành đầy hỏng không Thành trung tâm thiết tha ngưỡng mong Hương linc hấp thụ thọ, tấc lòng ghi nhớ tmùi hương. Mỹ Tkhô nóng trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Chủ lễ xướng: Hiến trà soát, (rót tthẩm tra cúng, lần sản phẩm nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng: ) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, đánh rxe hơi rô, bát ra tô rô, chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm dương xa cách Ngậm ngùi cố gắng, hồn phách về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến tthẩm tra, (rót nước cúng lần vật dụng nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông, đồng tụng) Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt rất linh thiêng Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn nhiệm mầu, hồn thiêng mạnh khỏe. Chủ lễ xướng: Hiến tthẩm tra, (rót tsoát cúng, lần thứ ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 giờ chuông) Hữu ban xướng: Hồn chuẩn bị thoát dương gian Chốn U Minch mờ hiện Âm dương phân chia song lối Bát mùi hương, đôi nến sát tàn Cúi xin clỗi Phật dẫn đường hồn đi. (1 tiếng chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc đẹp xoàn, Tướng tốt rực rỡ tỏa nắng, hào quang sáng ngời, Mày white tỏa, Tu Di uyển chuyển, Mắt vào ngần, tư biển lộng lẫy, Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện nay ở vào, Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sinh, Chín phđộ ẩm sen rubi lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Tại phương thơm Tây quả đât mạnh khỏe Con nay xin phát nguyện vãng sinh, Cúi xin Đức Từ Bi nhà hiếp tchúng ta. (1 tiếng chuông) Nam Mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. (từng câu 3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Khi sẽ tụng crúc Vãng Sanh, giả dụ bao gồm sớ bắt buộc đốt) 9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘNam tế bào a di nhiều bà dạ, nhiều tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị nhiều, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan nhiều, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ công ty lễ xướng: Hồn về Cực Lạc Tây Phương thơm Ngát hương sen nsinh sống, hào quang đãng sáng sủa ngời Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn hết sức chỗ cõi Tịnh Nghiệp chấm dứt vùng nai lưng ai Hoa sen chín phđộ ẩm vừa knhì Phật bèn tchúng ta ký mang lại tức thì nhứt thừa Cầu xin chỏng Phật tiếp gửi Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện mang lại mùi hương linc... Sớm về cõi Phật Hưởng chình họa tkhô nóng bình Pháp giới bọn chúng sinh Trọn thành Phật trái. (1 giờ đồng hồ chuông, đại chúng đồng niệm:) Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tứ, Chúng hòa: bái. (4 giờ đồng hồ chuông, tang nhà lạy 4 lạy, lui ra).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *