Hàm or và and trong excel

Excel mang đến truemen.vn 365 Excel mang lại truemen.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép chúng ta sinh sản một so sánh lô-gic giữa một giá trị với một cực hiếm dự con kiến bằng cách khám nghiệm một điều kiện với trả về tác dụng rằng điều kiện chính là True (đúng) hay False (sai).

You watching: Hàm or và and trong excel

=IF(Điều nào đó là True, thì làm cái gi, nếu như không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu bạn nên kiểm tra các điều kiện, trong số ấy đưa sử tất cả điều kiện gần như đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một ĐK là True hoặc False (OR) hoặc giả dụ bạn muốn đánh giá coi một điều kiện có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của người sử dụng hay không thì sao? Cả 3 hàm những rất có thể sử dụng riêng biệt cơ mà trường hợp cần sử dụng cặp với hàm IF phổ biến rộng.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT nhằm tiến hành các Đánh Giá xem những điều kiện là True hay False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện người mua muốn xác minh.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu như công dụng của logical_kiểm tra là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về trường hợp hiệu quả của logical_chạy thử là FALSE.


Dưới đây là tổng quan về cách cấu trúc từng hàm AND, OR cùng NOT. lúc bạn kết hợp từng hàm đó với cùng một câu lệnh IF thì nội dung hàm đã nhỏng sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), Giá trị nếu True, Giá trị ví như False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy khác là True), Giá trị nếu như True, Giá trị nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), Giá trị trường hợp True, Giá trị giả dụ False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một vài câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Các hàm AND và OR rất có thể cung ứng về tối đa 255 ĐK bơ vơ cơ mà sử dụng rất nhiều hàm chưa phải biện pháp làm cho giỏi vị vấn đề phát hành, soát sổ và gia hạn những phương pháp lồng ghxay, phức tạp hoàn toàn có thể vẫn trở buộc phải khó khăn. Hàm NOT chỉ cất một ĐK.

*

Dưới đấy là giải pháp diễn giải những cách làm theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong ngôi trường hòa hợp này, 25 không lớn hơn 50, bởi vì vậy cách làm trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng vào toàn bộ ví dụ, sau từng điều kiện khớp ứng được nhập đều phải có vết đóng ngoặc đối kháng. Các tyêu thích đối True/False còn lại sau đó được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF bên phía ngoài. Quý Khách cũng có thể thay thế sửa chữa các cực hiếm Vnạp năng lượng phiên bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

See more: 5 Cách Khắc Phục Màn Hình Cảm Ứng Không Bấm Được, Cách Khắc Phục Màn Hình Cảm Ứng Bị Đơ

Sau đây là một số ví dụ về bài toán áp dụng AND, OR với NOT nhằm Review những ngày.

*

Dưới đây là phương pháp diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, A5 to hơn B2, vì thế phương pháp trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT thuộc Định dạng Có điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể cần sử dụng AND, OR và NOT để cấu hình thiết lập tiêu chí Định dạng Có ĐK cùng với tùy lựa chọn cách làm. Lúc thực hiện Việc này, bạn có thể bỏ hàm IF với áp dụng riêng rẽ AND, OR cùng NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có điều kiện > Quy tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng bí quyết nhằm xác minh ô nên định dạng”, nhập cách làm, rồi áp dụng định hình mà lại chúng ta chọn lựa.

*
Chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương pháp Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày Khi nãy, sau đấy là gần như công thức đề nghị cần sử dụng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định dạng ô kia, nếu như không thì ko làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì format ô đó, nếu như không thì ko làm gì cả. Trong trường hợp này, A5 lớn hơn B2, vày vậy hiệu quả trả về FALSE. Nếu bạn thay đổi phương pháp thành =NOT(B2>A5) thì cách làm sẽ trả về TRUE và ô sẽ được định hình.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập bí quyết vào Định dạng Có ĐK mà không có lốt bằng (=). Nếu làm cho vậy, bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có ĐK sẽ thêm vết bởi cùng vệt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, bởi vậy bạn sẽ phải xóa các vết ngoặc knghiền nhằm cách làm hoàn toàn có thể đánh giá đúng.

See more: Top 5 Phần Mềm Cho Phép Hiện File Ẩn Trong Usb Bạn Không Nên Bỏ Qua


Đầu Trang

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

quý khách hàng luôn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.