Trong chương trình hóa học 10, chủ đề bảo toàn links pi vào bội phản ứng cùng là phần kiến thức và kỹ năng quan trọng đặc biệt góp học sinh giải được không ít bài tân oán khó khăn. Vậy ví dụ bảo toàn link pi là gì? Cách xác minh số liên kết pi nhỏng nào? Các dạng bài xích tập bảo toàn links pi thường xuyên gặp?… Hãy thuộc smarthachồng.vn khám phá qua bài viết về links pi sau đây nhé!.Bạn sẽ xem: Cách xác định số link pi 

Lý tngày tiết về bảo toàn links pi

Bảo toàn liên kết pi là gì?

Tính hóa học cơ bản của hiđrocacbon ko no là tmê mẩn gia làm phản cùng nhằm mục đích phá vỡ links pi.

Bạn đang xem: Cách xác định số liên kết pi trong công thức phân tử của hchc

Bản chất của bảo toàn link pi

Lúc ankan bị mất (H_2) nó vẫn trở thành những hợp hóa học không no cùng cứ không đủ một phân tử (H_2) thì vừa lòng hóa học mới sẽ có links pi là một trong (k =1). 

Ví dụ:

Ankan thiếu tính 1 phân tử (H_2) trở thành anken gồm k = 1Ankan thiếu tính 2 phân tử (H_2) biến thành ankin, ankadien,… gồm k = 2.

Dấu hiệu phân biệt bảo toàn links pi

Dấu hiệu nhận thấy bài toán áp dụng phương thức bảo toàn links pi nhỏng sau: 

Bài toán hiđrocacbon ko no cùng (H_2) tiếp đến cùng hỗn hợp (Br_2)

(Xleft\beginmatrix H-C, khong, no\ H_2 endmatrix ight. oversett^circ, xt ightarrow Yleft\beginmatrix H-C, no\ H-C, khong, no\ H_2 endmatrix ight. oversetdd, Br_2 ightarrow hh Z)

( ightarrow) Tính lượng (Br_2) đã phản nghịch ứng.

Cách xác định số link pi

Số liên kết pi của đúng theo hóa học hữu cơ mạch hnghỉ ngơi A, bí quyết (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) phụ thuộc mối liên quan giữa số mol (CO_2, H_2O) nhận được khi đốt cháy A được xem theo công thức sau:A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hlàm việc, cháy mang lại (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số liên kết pi là: (pi = k + 1)

***Lưu ý: Hợp hóa học (C_xH_yO_zN_tCl_u) bao gồm số liên kết (pi_Max = frac2x – y – u + t + 22)

Phương pháp bảo toàn số mol link pi

Trung tâm lý thuyết của pmùi hương pháp

Liên kết pi là link kỉm chắc chắn, vì thế nhưng mà bọn chúng dễ bị đứt ra nhằm chế tạo ra thành links (sigma) cùng với các nguim tử khác. Khi có chất xúc tác như Ni, Pt hoặc Pd sinh sống ánh sáng phù hợp hiđrocacbon không no cộng hiđro vào liên kết pi.

Ta bao gồm sơ đồ vật sau: 


*

Phương trình hóa học của phản ứng tổng quát

(C_nH_2n+2-2k + kH_2 oversetxt, t^circ ightarrow C_nH_2n+2) (1) (k là số link pi vào phân tử)

Dựa vào làm phản ứng tổng quát (1) ta thấy,

Trong bội nghịch ứng cộng (H_2), số mol khí sau phản nghịch ứng luôn sút ((n_Y

(n_H_2 = n_X – n_Y) (2)

Mặt khác, theo pháp luật luật pháp bảo toàn trọng lượng thì khối lượng X bởi trọng lượng hỗn hợp Y.

Xem thêm: Tính Háo Nước Của Axit Sunfuric Đặc (H2So4 Đặc), Tính Chất Hóa Học Của Axit Sunfuric Và Ứng Dụng

Ta có:

(arM_Y = fracm_Yn_Y); (arM_X = fracm_Xn_X)

(d_X/Y = fracarM_XM_Y = fracfracm_Xn_Xfracm_Yn_Y = fracm_Xn_X.fracn_Ym_Y = fracn_Yn_X > 1) ( do (n_X > n_Y))

Viết gọn lại ta có: (d_X/Y = fracarM_XM_Y = fracn_Yn_X) (3)

Hai hỗn hợp X và Y cất thuộc số mol C với H nên:Lúc đốt cháy hỗn hợp X hay các thành phần hỗn hợp Y phần đa đến ta các hiệu quả sau:


*

Do đó thế bởi vì tính tân oán trên tất cả hổn hợp Y (thường phức tạp rộng bên trên các thành phần hỗn hợp X) ta có thể có dùng phản bội ứng đốt cháy các thành phần hỗn hợp X nhằm tính số mol những chất như: (n_O_2, pu, n_CO_2, N_H_2O)

Số mol hiđrocacbon trong X đã bởi với số mol hiđrocacbon trong Y

(n_hidrocacbon, X = n_hidrocacbon, Y) (5)

Trường hòa hợp hiđrocacbon vào X là anken

Ta gồm sơ đồ dùng sau:


*

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

(C_nH_2n + H_2 oversetxt, t^circ ightarrow C_nH_2n+2)

Đặt (n_C_nH_2n = a; , n_H_2 = b)

Nếu bội nghịch ứng cùng (H_2) hoàn toàn thì:

Trường hợp 1: Hết anken, dư (H_2)

(left.eginmatrix n_H_2, pu = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a, mol\ n_H_2, du = b – a endmatrix ight Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_H_2, du = b)

Vậy (n_H_2(X) = n_Y) (6)

Trường thích hợp 2: Hết (H_2), dư anken

(left.eginmatrix n_H_2 = n_C_nH_2n+2 = b, mol\ n_C_nH_2n, du = a – b endmatrix ight Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_C_nH_2n, du = a)

Vậy: (n_anken, (X) = n_Y) (7)

Trường hợp 3: Cả hai đa số hết

(n_H_2 = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a = b, (mol))

(Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 = a = b)

Vậy: (n_H_2(X) = n_anken, (X) = n_Y) (8)

Nếu nlỗi phản nghịch ứng cộng hidro không hoàn toàn thì đang sót lại cả hai.

Nhận xét:

Dù phản ứng xảy ra vào trường đúng theo nào thì ta luôn luôn có:

(n_H_2, pu = n_anken, pu = n_X – n_Y) (9)

Trường phù hợp hiđrocacbon vào X là anken

Ankin cùng (H_2) thường xuyên tạo ra hai sản phẩm

(C_nH_2n-2 + 2H_2 oversetxt,t^circ ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n-2 + H_2 oversetxt,t^circ ightarrow C_nH_2n)

Nếu phản nghịch ứng không hoàn toàn, hỗn hợp nhận được có 4 chất: anken, ankan, ankin dư với hiđro dư.

Ta bao gồm sơ đồ:


*

Nhận xét:

(n_H_2, pu = n_X – n_Y eq n_ankin, pu)

Những bài tập bảo toàn liên kết pi

Bài 1: Cho (H_2) với 1 anken hoàn toàn có thể tích đều nhau qua niken nung nóng ta thu được tất cả hổn hợp A . Biết tỉ kân hận hơi của A cùng với (H_2) là 23,2. Hiệu suất phản nghịch ứng hiđro hóa là 75%. Tìm bí quyết phân tử của anken.

Cách giải

Trong cùng 1 điều kiện thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng đó là tỉ trọng về số mol.

Theo đưa thiết ta chọn: (n_H_2 = n_C_nH_2n = 1, mol)

(C_nH_2n + H_2 ightarrow C_nH2n+2)

Theo phương trình, số mol khí giảm đó là số mol của (H_2)

H% = 75% ( ightarrow n_H_2, pu= 0,75, mol)

( ightarrow) Số mol khí sau phản ứng là: 

(n_khi, sau, pu = n_H_2, sau, pu + n_C_nH_2n, sau, pu – n_C_nH_2n+2 = 1 + 1 – 0,75 = 1,25, mol)

Áp dụng với định chế độ bảo toàn trọng lượng ta có: 

(m_A = m_H_2 + m_C_nH_2n = 2 + 14n)

( ightarrow M_A = fracm_An_A ightarrow 23.2,2 = fracm_A1,25 ightarrow m_A = 58 ightarrow 2 + 14n = 58 ightarrow n = 4)

Vậy anken là (C_4H_8)

Bài 2: Dẫn 1,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí X có 2 hidrocacbon vào trong bình đựng dung dịch brom (dư). Sau Khi pư xảy ra hoàn toàn , tất cả 4 gam brom đã pư và sót lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lkhông nhiều X thì ra đời 2,8 lkhông nhiều khí (CO_2). CTPT của 2 hidrocacbon là gì? (biết những khí gần như đo ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn)

Cách giải

(n_X = frac1,6822,4 = 0,075, mol)

(n_Br_2 = 0,025, mol)

Số mol khí còn sót lại là: (frac1,1222,4 = 0,05, mol) 

( ightarrow) số mol khí phản nghịch ứng cùng với brom: 

(n_X – n_khi, con, lai= 0,075 – 0,05 = 0,025, mol)

( ightarrow) số mol khí phản ứng với brom = (n_Br_2 = 0,025, mol)

( ightarrow) Khí phản bội ứng cùng với (Br_2) là anken 

( ightarrow n_anken = 0,025, mol)

Khí còn sót lại là ankan, (n_ankan = 0,05, mol)

(n_CO_2 = frac2,822,4 = 0,125, mol)

( ightarrow) Đốt cháy trọn vẹn 0,075mol X thì hiện ra 0,125 mol khí (CO_2)

( ightarrow) Số C vừa đủ của X là: (frac0,1250,075 = 1,67)

( ightarrow) Trong X cần đựng (CH_4 ightarrow n_CH_4 = 0,05, mol)

Bảo toàn nguim tố C: 0,05.1 + 0,025.n = 0,125 (n là số nguim tử C trong anken)

( ightarrow) n = 3 ( ightarrow) anken chính là (C_3H_6)

smarthachồng.vn sẽ giúp bạn tổng thích hợp kiến thức về siêng đề bảo toàn link pi trong làm phản ứng cùng. Hy vọng thông báo trong bài viết hoàn toàn có thể giúp ích cho mình vào quy trình tò mò chủ đề bảo toàn links pi. Chúc các bạn luôn luôn học tốt!. 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *