CÁCH IN 4 TRANG TRÊN 1 MẶT GIẤY TRONG PDF

","product_id":0,"type":0,"date":1279951469,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4521\/219869\/hoi-cach-in-4-mat-cua-file-pdf-tren-1-to-giay.html","num_reply":14,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"quoctuan4","name":"fghgfshh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dongha

Không biết là bạn muốn in 4 pages của file pdf trên 1 mặt hay 2 mặt của trang giấy?Bạn mở file đó rồi dùng tổ hợp Ctrl+P để mở hộp thoại Print setup. Sau đó bạn tùy chọn như sau:- Page Scaling: chọn Fit to Paper- Page Arrange : chọn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : chọn số trang in trên 1 mặt A4Bạn có thể in được nhiều trang của file pdf trên 1 mặt của tờ giấy theo ý của bạn.

Bạn đang xem: Cách in 4 trang trên 1 mặt giấy trong pdf

Bạn đang xem: Cách in nhiều trang pdf trên 1 tờ a4

B\u1ea1n m\u1edf file \u0111\u00f3 r\u1ed3i d\u00f9ng t\u1ed5 h\u1ee3p Ctrl+P \u0111\u1ec3 m\u1edf h\u1ed9p tho\u1ea1i Print setup. Sau \u0111\u00f3 b\u1ea1n t\u00f9y ch\u1ecdn nh\u01b0 sau:- Page Scaling: ch\u1ecdn Fit to Paper- Page Arrange : ch\u1ecdn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : ch\u1ecdn s\u1ed1 trang in tr\u00ean 1 m\u1eb7t A4B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 in \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u trang c\u1ee7a file pdf tr\u00ean 1 m\u1eb7t c\u1ee7a t\u1edd gi\u1ea5y theo \u00fd c\u1ee7a b\u1ea1n.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208 Có Phải Bạn Muốn in 4 trong 1 đúng không?

Nếu 4 trang giấy 1 mặt bạn in vào 1trang đúng không?

Nếu vậy máy in của bạn phải có chức năng in 4 trong 1( có nhiều loại máy in có chức năng in: 2 IN 1, 4 IN 1, 8IN 1 VÀ 16 IN 1)

\r\nN\u1ebfu 4 trang gi\u1ea5y 1 m\u1eb7t b\u1ea1n in v\u00e0o 1trang \u0111\u00fang kh\u00f4ng?\r\nN\u1ebfu v\u1eady m\u00e1y in c\u1ee7a b\u1ea1n ph\u1ea3i c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng in 4 trong 1( c\u00f3 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i m\u00e1y in c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng in: 2 IN 1, 4 IN 1, 8IN 1 V\u00c0 16 IN 1)\r\n\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"hongvu26","name":"H\u1ed3ng V\u0169","company":"Tr\u1ea1i D\u00fai B\u00ecnh \u0110\u1ecbnh","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hongvu26 Nguyễn Trần Tấn PhátTrả lời 10 năm trướcTrích dẫn:Từ bài viết của hongvu26Có Phải Bạn Muốn in 4 trong 1 đúng không?

Nếu 4 trang giấy 1 mặt bạn in vào 1trang đúng không?

Nếu vậy máy in của bạn phải có chức năng in 4 trong 1( có nhiều loại máy in có chức năng in: 2 IN 1, 4 IN 1, 8IN 1 VÀ 16 IN 1)


Câu trả lời của bác này thật là "nhảm nhí".

Xem thêm: Hướng Dẫn Ẩn Recycle Bin Win 10, 5 Thủ Thuật Hay Với “Thùng Rác” Trên Windows 10

Mình thường xuyên in file PDF 4 trang trên 1 mặt A4 đây, bạn nên open file bằng soft Foxit Reader, đây là 1 chương trình dùng đọc file PDF rất gọn nhẹ, khi in chỉ cần chọn 1 số các tùy chọn cơ bản là có thể in như ý muốn. Có thể in trang đứng, trang ngang, phóng to thu nhỏ, sắp trang từ trái qua phải, từ trên xuống và ngược lại...

Đây là phần mềm miễn phí, cực kỳ gọn nhẹ, link : http://www.foxitsoftware.com/

Nếu bạn muốn in trên cả 2 mặt giấy để tiết kiệm giấy thì có 2 cách :

1. Trở mặt giấy bằng tay, cách này hơi cực nhưng chắc ăn :D

2. Mua 1 máy in có chức năng in 2 mặt tự động, khi in cứ việc bấm in tất cả các trang, trong phần Properties của máy in cần phải chọn chức năng in 2 mặt tự động cho máy.

T\u1eeb b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a hongvu26

C\u00f3 Ph\u1ea3i B\u1ea1n Mu\u1ed1n in 4 trong 1 \u0111\u00fang kh\u00f4ng?\r\nN\u1ebfu 4 trang gi\u1ea5y 1 m\u1eb7t b\u1ea1n in v\u00e0o 1trang \u0111\u00fang kh\u00f4ng?\r\nN\u1ebfu v\u1eady m\u00e1y in c\u1ee7a b\u1ea1n ph\u1ea3i c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng in 4 trong 1( c\u00f3 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i m\u00e1y in c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng in: 2 IN 1, 4 IN 1, 8IN 1 V\u00c0 16 IN 1)\r\n\r\n\r\n\r\nC\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi c\u1ee7a b\u00e1c n\u00e0y th\u1eadt l\u00e0 \"nh\u1ea3m nh\u00ed\".\r\nM\u00ecnh th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean in file PDF 4 trang tr\u00ean 1 m\u1eb7t A4 \u0111\u00e2y, b\u1ea1n n\u00ean open file b\u1eb1ng soft Foxit Reader, \u0111\u00e2y l\u00e0 1 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00f9ng \u0111\u1ecdc file PDF r\u1ea5t g\u1ecdn nh\u1eb9, khi in ch\u1ec9 c\u1ea7n ch\u1ecdn 1 s\u1ed1 c\u00e1c t\u00f9y ch\u1ecdn c\u01a1 b\u1ea3n l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 in nh\u01b0 \u00fd mu\u1ed1n. C\u00f3 th\u1ec3 in trang \u0111\u1ee9ng, trang ngang, ph\u00f3ng to thu nh\u1ecf, s\u1eafp trang t\u1eeb tr\u00e1i qua ph\u1ea3i, t\u1eeb tr\u00ean xu\u1ed1ng v\u00e0 ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i...\r\n\u0110\u00e2y l\u00e0 ph\u1ea7n m\u1ec1m mi\u1ec5n ph\u00ed, c\u1ef1c k\u1ef3 g\u1ecdn nh\u1eb9, link : http:\/\/www.foxitsoftware.com\/\r\nN\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n in tr\u00ean c\u1ea3 2 m\u1eb7t gi\u1ea5y \u0111\u1ec3 ti\u1ebft ki\u1ec7m gi\u1ea5y th\u00ec c\u00f3 2 c\u00e1ch :\r\n1. Tr\u1edf m\u1eb7t gi\u1ea5y b\u1eb1ng tay, c\u00e1ch n\u00e0y h\u01a1i c\u1ef1c nh\u01b0ng ch\u1eafc \u0103n :D\r\n2. Mua 1 m\u00e1y in c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng in 2 m\u1eb7t t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng, khi in c\u1ee9 vi\u1ec7c b\u1ea5m in t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c trang, trong ph\u1ea7n Properties c\u1ee7a m\u00e1y in c\u1ea7n ph\u1ea3i ch\u1ecdn ch\u1ee9c n\u0103ng in 2 m\u1eb7t t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng cho m\u00e1y.\r\n\r\n\r\n\r\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"tanphat1m","name":"Nguy\u1ec5n Tr\u1ea7n T\u1ea5n Ph\u00e1t","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tanphat1m Hoa DạTrả lời 1 năm trước chỉ in được 2 mặt thôi em ạ. hic ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhvantaiduongviet.vn3gmail.com","name":"Hoa D\u1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhvantaiduongviet.vn3 -EM có thể thực hiện như sau:

-Page Scaling: chọn Fit to Paper- Page Arrange : chọn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : chọn số trang in trên 1 mặt A4 -EM c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n nh\u01b0 sau:\n-Page Scaling: ch\u1ecdn Fit to Paper- Page Arrange : ch\u1ecdn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : ch\u1ecdn s\u1ed1 trang in tr\u00ean 1 m\u1eb7t A4","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhvantaiduongviet.vn3gmail.com","name":"Hoa D\u1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhvantaiduongviet.vn3 có thể được bạn nhé, bạn nên open file bằng soft Foxit Reader, đây là 1 chương trình dùng đọc file PDF rất gọn nhẹ, khi in chỉ cần chọn 1 số các tùy chọn cơ bản là có thể in như ý muốn. Có thể in trang đứng, trang ngang, phóng to thu nhỏ, sắp trang từ trái qua phải, từ trên xuống và ngược lại...có điều là mất công tải và quét virut chút thôi nè

c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea1n nh\u00e9, b\u1ea1n n\u00ean open file b\u1eb1ng soft Foxit Reader, \u0111\u00e2y l\u00e0 1 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00f9ng \u0111\u1ecdc file PDF r\u1ea5t g\u1ecdn nh\u1eb9, khi in ch\u1ec9 c\u1ea7n ch\u1ecdn 1 s\u1ed1 c\u00e1c t\u00f9y ch\u1ecdn c\u01a1 b\u1ea3n l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 in nh\u01b0 \u00fd mu\u1ed1n. C\u00f3 th\u1ec3 in trang \u0111\u1ee9ng, trang ngang, ph\u00f3ng to thu nh\u1ecf, s\u1eafp trang t\u1eeb tr\u00e1i qua ph\u1ea3i, t\u1eeb tr\u00ean xu\u1ed1ng v\u00e0 ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i...c\u00f3 \u0111i\u1ec1u l\u00e0 m\u1ea5t c\u00f4ng t\u1ea3i v\u00e0 qu\u00e9t virut ch\u00fat th\u00f4i n\u00e8","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"ngattran8294gmail.com","name":"Ho\u00e0ng Thu H\u1eb3ng","company":"nh","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngattran8294 Em làm theo các bước sau đây nhé:

-Page Scaling: chọn Fit to Paper- Page Arrange : chọn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : chọn số trang in trên 1 mặt A4 Em l\u00e0m theo c\u00e1c b\u01b0\u1edbc sau \u0111\u00e2y nh\u00e9:\n-Page Scaling: ch\u1ecdn Fit to Paper- Page Arrange : ch\u1ecdn Multiple pages per sheet- Pages per sheet : ch\u1ecdn s\u1ed1 trang in tr\u00ean 1 m\u1eb7t A4","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"lthanhvantaiduongviet.vn4gmail.com","name":"Thi\u1ec3n B\u1ea1ch","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhvantaiduongviet.vn4 chọn In nhiều trang tại chế độ Multiple Pages Per sheet --> Sau đó chọn số lượng trang muốn in, ví dụ mặc định là sẽ in 4 tờ trên 1 trang

ch\u1ecdn In nhi\u1ec1u trang t\u1ea1i ch\u1ebf \u0111\u1ed9 Multiple Pages Per sheet --> Sau \u0111\u00f3 ch\u1ecdn s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng trang mu\u1ed1n in, v\u00ed d\u1ee5 m\u1eb7c \u0111\u1ecbnh l\u00e0 s\u1ebd in 4 t\u1edd tr\u00ean 1 trang","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"minhbao3107gmail.com","name":"Nguyen Bao Quan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"minhbao3107Hiep PhamTrả lời 1 năm trước Bạn nhấn ctrl + P rồi chọnMultiple Pages Per sheet ->> chọn số lượng trang muốn in là được

Multiple Pages Per sheet ->> ch\u1ecdn s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng trang mu\u1ed1n in l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108LinhTrả lời 1 năm trước bạn chèn textbox vào 4 phần của trang giấy bạn muốn là được nha

b\u1ea1n ch\u00e8n textbox v\u00e0o 4 ph\u1ea7n c\u1ee7a trang gi\u1ea5y b\u1ea1n mu\u1ed1n l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c nha","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":219869,"user":{"id":1,"login_name":"huonglymai0707gmail.com","name":"Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonglymai0707