Cách dùng mạo từ a an và the trong tiếng anh

Mạo tự trong giờ đồng hồ Anh là một trong những yếu tố prúc hay xuất hiện thêm vào câu để giúp đỡ nhấn mạnh rộng đơn vị được nhắc đến. Có 2 các loại mạo từ bỏ hay được áp dụng sẽ là mạo tự cô động với mạo từ xác định.

You watching: Cách dùng mạo từ a an và the trong tiếng anh


Mạo từ là gì?

Hiểu dễ dàng và đơn giản mạo từ bỏ là từ bỏ loại đứng trước danh trường đoản cú cùng cho biết danh từ bỏ ấy kể tới một đối tượng người tiêu dùng xác định hay là không xác minh. 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Trong tiếng Anh, Mạo tự (article) được chia thành 2 loại: Mạo tự khẳng định (definite article) “The” cùng Mạo trường đoản cú ko xác minh (Indefinite artcile) gồm “a, an”.

2. Phân loại

Mạo trường đoản cú xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ Zero (Zero article) giỏi danh trường đoản cú không có mạo từ đứng trước: thường vận dụng mang lại danh từ ko đếm được (uncountable nouns) với danh tự đếm được ngơi nghỉ dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không hẳn là 1 nhiều loại tự riêng biệt, bạn cũng có thể xem nó như một bộ phận của tính từ bỏ dùng để làm bổ nghĩa cho danh từ bỏ – chỉ đơn vị chức năng.

*

II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý KHI DÙNG MẠO TỪ

1. Cách sử dụng mạo trường đoản cú “the”:

The được sử dụng Khi danh trường đoản cú chỉ đối tượng người dùng được từ đầu đến chân nói lẫn tín đồ nghe biết rõ đối tượng người sử dụng làm sao đó: đối tượng người tiêu dùng đó là ai, vật gì.

Lúc đồ gia dụng thể tuyệt team đồ thể là tốt nhất hoặc được coi là duy nhất

Ví dụ: The sun, the world, the earth

Trước một danh tự trường hợp danh tự này vừa được nhằm cập trước đó

I see a dog. The dog is chasing a mouse.

Trước một danh từ bỏ nếu danh trường đoản cú này được xác bằng 1 các từ bỏ hoặc 1 mệnh đề

The dotor that I met yesterday is my sister

Đặt trước một danh từ bỏ chỉ một dụng cụ đơn lẻ mà bạn nói với bạn nghe rất nhiều hiểu

Please pass the jar of snack.

Trước so sánh tốt nhất (đứng trước first, second, only..) Khi những từ này được dùng nhỏng tính từ bỏ hoặc đại từ.

He is the tallest person in the world.

The + danh tự số ít: tượng trưng mang đến một đội nhóm thụ đồ hoặc đồ vật vật

The fast-food is more and more prevelent around the world

Đặt “the” trước một tính trường đoản cú để chỉ một đội bạn duy nhất định

The old, the poor, the rich.

The được dùng trước phần đông danh tự riêng biệt chỉ biển khơi, sông, quần đảo, hàng núi, tên gọi số các của các nước, sa mạc, miền

The Pacific, The United States , the Alps

The + of + danh từ

The North of Vietphái nam, The West of Germany

The + bọn họ (nghỉ ngơi dạng số nhiều) Có nghĩa là Gia đình

The Smiths

Dùng “the” nếu như ta nói tới một vị trí như thế nào kia tuy nhiên không được sử dụng cùng với đúng tính năng.

They went to the school to see their children.

2. Cách dùng mạo trường đoản cú an

Mạo từ an được dùng trước những từ bỏ bước đầu bằng nguyên lòng (dựa theo cách phạt âm, chứ không cần phụ thuộc phương pháp viết).

lấy ví dụ như Mạo từ kèm theo với phần đa trường đoản cú gồm ban đầu là a, e, i, o: an apble an aircraft, an egg, an object

ví dụ như mạo từ đi kèm với đa số từ bỏ tất cả bắt đầu là “u“: an uncle, an umbrella

lấy ví dụ như một số trường đoản cú bắt đầu bởi âm câm: an heir, half an hour.

Ví dụ quan trọng Khi mạo tự kèm theo với các tự viết tắt: an S.O.S ( một dấu hiệu cung cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

3. Cách sử dụng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước những tự ban đầu bởi một phú âm hoặc một nguan tâm gồm âm là phụ âm. Bên cạnh đó bọn chúng gồm 1 số trường thích hợp ban đầu bằng u, y, h.

Đứng trước một danh tự mở màn bằng “uni…” bắt buộc sử dụng “a” (a university/ a uniform/ universal)

Dùng trước “half” (một nửa) Khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo và a half, tuyệt khi nó đi ghxay với 1 danh từ khác để chỉ nửa phần (lúc viết có vết gạch ốp nối): a half – tóm tắt, a half – day (nửa ngày).

Dùng với những đơn vị chức năng phân số nlỗi 1/3 a/one third – 01/05 a /one fifth.

Dùng trong số thành ngữ chỉ Ngân sách, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Dùng trong số thành ngữ chỉ con số nhất mực như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Dùng trước đầy đủ số đếm một mực thường là hàng ngàn, hàng ngàn nlỗi a/one hundred – a/one thous&.

Note:

A/An có hình thức như thể nhau ở toàn bộ những giống như, loài

Ví dụ:

a tiger (một con cọp);a tigress (một bé cọp cái)

an uncle (một ông chú);an aunt

4. Những trường hợp ko sử dụng mạo từ

Trước thương hiệu giang sơn, chchâu âu, tên núi, hồ nước, mặt đường phố

(Ngoại trừ số đông nước theo chính sách Liên bang – với nhiều bang (state)

Europe;vi:Châu Âu, France, Wall Street, Sword Lake

khi danh từ ko đếm được hoặc danh từ bỏ số nhiều cần sử dụng theo nghĩa tầm thường chung, không chỉ riêng ngôi trường vừa lòng nào

I like dogs.

Oranges are good for health.

Trước danh tự trừu tượng, trừ lúc danh từ bỏ kia có một trường vừa lòng cá biệt

Men fear death.

The death of his father made hyên completely hopeless.

Ta không dùng “the” sau tính từ bỏ mua hoặc sau danh tự làm việc dạng mua cách

My friend, chưa hẳn “my the friend”

The man’s wife chưa hẳn “the wife of the man”

Không dùng “the” trước tên thường gọi các bữa ăn hay tước hiệu

They invited some cđại bại friends khổng lồ dinner. (Họ vẫn mời vài người đồng bọn đến bữa ăn.)

Nhưng: The wedding dinner was amazing (Bữa tiệc cưới thật tuyệt vời.)

Ta nói: President Obama (Tổng thống Obama, Chancellor Angela Merkel (Thủ tướng Angela Merkel..)

Không dùng “the” trong những ngôi trường hòa hợp nói tới danh từ với nghĩa chung thông thường khác ví như nghịch thể dục thể thao, các mùa trong năm xuất xắc phương tiện đi lại đi lại

Come by car/ by bus (Đến bằng xe cộ ô tô, bằng xe pháo buýt)

In spring/ in Autumn (trong mùa xuân,mùa thu), fr0m beginning khổng lồ kết thúc (từ đầu cho tới cuối), from left to right (tự trái qua phải)

To play golf/chess/cards (chơi golf, đánh cờ, tiến công bài)

Go to bed/hospital/church/work/prison (đi ngủ/ đi nằm viện/ đi bên thờ/ đi làm/ đi tù)

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP.. ÁN

các bài luyện tập thực hành

Những bài tập 1: Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper và …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed inlớn …..tree. ………driver of ……oto wasn’t hurt but …..oto was badly damaged.

See more: Bài Hát Về Bảo Vệ Môi Trường Của Thiếu Nhi, Âm Vang Xanh

3. There are two cars parked outside:……..xanh one và …….grey one. ……..xanh one belongs lớn my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

4. My friends live sầu in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to lớn have……garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommkết thúc ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live sầu. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

các bài tập luyện 2: Hoàn thành những câu dưới đây áp dụng một giới trường đoản cú phù hợp

Bed, trang chủ, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident & were taken to hospital.

2. In Britain, children from the age of five sầu have sầu to go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody toàn thân is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clochồng. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Những bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the top shelf belong to lớn me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

1. This morning I bought…a….newspaper và ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…oto wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. there are two cars parked outside:…a…..blue one & …a….grey one. …the…..blue one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is.

4. My friends live sầu in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would lượt thích khổng lồ have…a…garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive sầu restaurant in town.

See more: Trích Xuất Văn Bản Từ Hình Ảnh Trên Iphone Và Android, 5 Công Cụ Giúp Trích Xuất Văn Bản Từ Hình Ảnh

9. There isn’t …an…….airport near where I live sầu. …the….nearest airport is 70 miles away.